Zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Nazwa inwestycji (Tytuł projektu): „EKOtechnologia wytwarzania tkanin z recyklatu PET i nadawania im bioaktywności poprzez zastosowanie nanomodyfikatorów”

Całkowita wartość projektu: 8 384 467,20 PLN

Planowana kwota dofinansowania: 2 999 321,60 PLN

Nazwa Beneficjenta: Firma Softex Dariusz Michta

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

krosnoeu

 

Pliki do pobrania (PDF):

 

Promocja planowany

Ogłoszenie o zamówieniu |  Załącznik nr 1  |  Załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego zamówienia z dnia 12.10.2016