Dotacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Nazwa inwestycji (Tytuł projektu):
„EKOtechnologia wytwarzania tkanin z recyklatu PET i nadawania im bioaktywności poprzez zastosowanie nanomodyfikatorów”

Krótki opis projektu:. Celem projektu jest wdrożenie własnych prac B+R prowadzących do dywersyfikacji produkcji Firmy Softex poprzez wprowadzenie do oferty opatentowanej tkaniny wykonanej z recyklatu PET, wykorzystywanej w osłonach okiennych oraz bioaktywnej tkaniny z PET. Grupy docelowe: zakłady konfekcjonujące tkaniny: dekoracyjne i na art. dziecięce. Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz wnip prowadzących do wdrożenia własnych B+R i produkcji innowacyjnych produktów w skali świata. Zadania w projekcie będą dotyczyć realizacji zakupów i rozliczenia projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzącymi bezpośrednio do wdrożenia 2 nowych produktów. Założono, że realizacja projektu pozwoli na wzrost konkurencyjności Firmy Softex i zaspokoi potrzeby wszystkich grup docelowych.

Całkowita wartość projektu: 8 384 467,20 PLN
Kwota i procent dofinansowania projektu z UE: 2 999 321,60 PLN / 44%
Nazwa Beneficjenta: Firma Softex Dariusz Michta

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Do pobrania plik PDF – Promocja nowa

– – – –

Ogłoszenie o zamówieniu |  Załącznik nr 1  |  Załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego zamówienia z dnia 12.10.2016