Ogłoszenia-stare

Ogłoszenia
Firma SOFTEX Michta Dariusz realizuje projekt:  WND- RPLD.03.02.00-00-289/09, pt.„Wzrost konkurencyjności Firmy Softex poprzez stworzenie Laboratorium B+R i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych”, objęty wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność i przedsiębiorczość;

Działanie III. 2 Podnoszenie  innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 911 300,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 418 200,00 PLN

W ramach projektu wybrano następujące firmy do wykonywania poszczególnych zadań.

 

Zamówienie 1
Nazwa Zakup środka trwałego
Opis zadania Ekonomizer (rekuperator )   do odzysku ciepła ze spalin z palników gazowych

 

 

Wybrano ofertę :

„INSTWEM SERWIS”  s.c.

ul. Ugaj 14

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Zamówienie 2
Nazwa Zakup środka trwałego
Opis zadania 9 galerunków do maszynek  żakardowych

 

 

Wybrano ofertę:

GLANZTEX spol. s.r.o.

Antala Staska 202

512 51 Lomince nad Popelkou

Zamówienie 3
Nazwa Zakup systemów komputerowych
Opis zadania Zestaw komputerowy do obsługi programu  do projektowania  Design Scope EAT

 

 

Wybrano ofertę:

Kompro Bis Iwona Rareta

ul. Morelowa 4

62-800 Kalisz

 

Zamówienie 4
Nazwa Zakup środka trwałego
Opis zadania Stacja uzdatniania wody (odżelazianie )

 

 

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe WODPOL

ul. E. Orzeszkowej 35/37

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Zamówienie 5
Nazwa Zakup systemów komputerowych
Opis zadania Program do projektowania Design Scope EAT

 

 

Wybrano ofertę:

Margo Lyson Trading and Consulting Agency

ul. Morskie Oko 15

92-107 Łódź

 

Zamówienie 6
Nazwa Zakup systemów komputerowych
Opis zadania Program magazynowy z serwerem bazy danych oraz czytnikiem

 

 

Wybrano ofertę:

SAI s.c Agata Chachuła , Sylwester Chachuła

ul. Sosnowa 94/98

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Wersja do pobrania ogloszenia-1